Odstraňovanie revíznych závad

Odstraňovanie revíznych závad

Naša spoločnosť vám vie zabezpečiť odstránenie závad z OPOS. Všetky závady odstraňujeme v rámci STN a platnej legislatívy, zároveň s Vami vieme prekonzultovať bezpečnostné riziká. Na nedostatky vieme upozorniť už počas vykonávania OPaOS tak, aby sa dali odstrániť ešte pred oficiálnym odovzdaním dokumentov.

Máte na nás otázky

?
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať - poradenstvo je u nás samozrejmosťou.